Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nhà trường chả thương sinh viên gì cả,trời này mà còn bật điều hoà 22-23
Hình mô tả cho bài confession
Nhà trường chả thương sinh viên gì cả,trời này mà còn bật điều hoà 22-23 độ chạy vù vù. Tại lạnh quá <a href="https://confession.vn/11947-nguoi-thi-la-an-ong-nhung-mong-thi-an-ba-con-gai-nguc-lep-a-sao-it-ra-nguc-lep-ko-ai-ong-vao-c/" title="nên" alt="nên">nên</a> ad mới nghỉ học đấy chứ ad <a href="https://confession.vn/toi-nghi-cha-toi-la-mot-trong-so-it-nhung-ong-bo-lay-nhat-sai-gon-nam-o-toi-thi-ai-hoc-cha-toi-cho-t/" title="cũng muốn" alt="cũng muốn">cũng muốn</a> <a href="https://confession.vn/15287-soc-nang-khi-biet-chong-la-gay-18-1-chut-cac/" title="kiếm học" alt="kiếm học">kiếm học</a> bổng lắm?? #Mos