Bình luận

Cái địt con mẹ nhà nó địt địt tổ con cụ nhà nó thằng trọng tàu lồn, địt con mẹ thằng này si h ra từ lồn chí, thằng mặt lồn sinh ra ở tư thế ngang ở lồn chó bắt thẻ phạt như cái địt con mẹ nhà nó
Nguyễn Thảo Phương Chiến Minh kết quả vẫn đ khác đc. chắc lúc đầu định xử láo nhưng đến hiệp 2 bị dằn mặt nên đ dám nữa =)))))
đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....đà đa đá đá đà đà đa....hey
Thằng nào chế mà thâm thế, Klq cơ mà trọng tài người Singapo ae ợ, Đông Nam Á, Xin nhắc lại là Singapo, một quốc gia thuộc Đông Nam Á,