Bình luận

Chắc a c.an lái xe tay cũng run run phết nhĩ... a này choàng tay lên trc cái mà..... rụng rời... ???