Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Người ta thì bảo "Cứ suy nghĩ kĩ đi" mà càng thấy suy nghĩ càng
Hình mô tả cho bài confession
Người <a href="https://confession.vn/oi-khi-_____________-mocnhi/" title="ta thì" alt="ta thì">ta thì</a> bảo "Cứ <a href="https://confession.vn/11627-ket-thuc-mot-tinh-ban-sau-17-nam-chao-moi-nguoi-em-la-k57-em-muon-chia-se-cau-chuyen-soc-cua-b/" title="suy nghĩ" alt="suy nghĩ">suy nghĩ</a> kĩ đi" mà càng <a href="https://confession.vn/10256-moi-nguoi-chac-con-nho-cfs-9777-ve-chuyen-do-khoc-do-cuoi-cua-cap-oi-k54-moi-cuoi-khong-a-chuy/" title="thấy suy" alt="thấy suy">thấy suy</a> nghĩ càng ngu -_-