Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Người ta hỏi tôi khi nào ra trường... #hh
Hình mô tả cho bài confession
Người ta <a href="https://confession.vn/10135-how-to-lam-hai-long-nguoi-yeu-tro-thanh-anh-chang-tam-ly-minh-la-con-gai-sinh-vien-neu-ang-yeu/" title="hỏi" alt="hỏi">hỏi</a> tôi khi <a href="https://confession.vn/10511-tinh-yeu-ko-co-loi-loi-tai-thang-ban-choi-lay-14-chuyen-la-nhu-nay-minh-hoc-neu-k55-co-thang-b/" title="nào" alt="nào">nào</a> ra trường... #hh