Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Người ta hỏi tôi học Bách Khoa như thế nào ?? Ảnh: Bùi Ngọc Phương
Hình mô tả cho bài confession
Người ta <a href="https://confession.vn/nay-moi-nghe-uoc-ca-bai-chu-ngay-be-toan-thuoc-may/" title="hỏi" alt="hỏi">hỏi</a> tôi học Bách Khoa như <a href="https://confession.vn/14293-cam-xuc-se-the-nao-khi-nguoi-minh-thich-co-nguoi-yeu-se-co-mot-c/" title="thế nào" alt="thế nào">thế nào</a> ?? Ảnh: Bùi Ngọc Phương (thanh niên code như 1 vị thần) ? #hh