Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
?Người ở bên bạn năm 17 tuổi có thể không phải người ở bên bạn
Hình mô tả cho bài confession
?Người ở bên bạn năm 17 tuổi có thể không <a href="https://confession.vn/13692-nha-co-2-nang-dau-minh-cuoi-ck-va-tren-ck-minh-co-1-ng-anh-co-ng/" title="phải người" alt="phải người">phải người</a> ở bên bạn suốt đời. <a href="https://confession.vn/thay-up-gi-la-vao-like-lien/" title="Nhưng đó" alt="Nhưng đó">Nhưng đó</a> mới chính là tuổi trẻ. Thời xuân <a href="https://confession.vn/10092-minh-ang-can-lam-1-loi-khuyen-minh-la-nu-khoa-quan-tri-kinh-doanh-minh-khong-biet-cac-ban-trai/" title="xanh" alt="xanh">xanh</a> ấy, bạn có nuối tiếc điều gì không? #laptop88 #thanhxuan #hoitiec<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/videos/679570322401747/ ]</div>