Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/saywhatyouwanttosay
iu Shin vs Ran
một năm trước
Ngứa mắt là gì?
Là cảm giác khi thấy đứa nợ tiền mình chưa trả mà lại check in chanh sả, đập đồ hiệu mới mua. Thấy mà tưk à.