Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Ngồi đây ba kể con nghe về ngôi trường của ba ?
Hình mô tả cho bài confession
Ngồi đây ba kể <a href="https://confession.vn/15434-toi-a-tung-tuong-minh-co-trong-tay-tat-ca-en/" title="con" alt="con">con</a> nghe về ngôi trường của ba ?