Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Ngoài nghèo ra thì vào đại học "dễ kiếm" bồ lắm mấy em :v
Hình mô tả cho bài confession
Ngoài nghèo <a href="https://confession.vn/bo-30s-ra-oc-cau-chuyen-304-15-la-ngay-nghi-cua-bao-nguoi-la-ngay-vui-cua-bao-nguoi-nhung-cung-la-ng/" title="ra thì" alt="ra thì">ra thì</a> vào đại học "dễ kiếm" bồ <a href="https://confession.vn/13876-co-ai-thich-i-phieu-luu-em-ko-tao-voi-con-ban-1-ua-hoc-neu-1-ua/" title="lắm mấy" alt="lắm mấy">lắm mấy</a> em :v