Bình luận

ủa còn 502 là gì vậy bạn? mình tìm hiểu thì nó ra keo con voi :v ý là kết dính chặt vs nhau lại á hả ((((:
Cho những bạn nào chưa biết: 520 trong tiếng Trung đọc là wu er ling, đọc lái lại gần giống với wo ai ni (tôi yêu bạn). P/s: Vì thế nên ngày 20/5 là ngày tỏ tình, ngày lễ tình nhân của Trung ấy bạn
Tôi cổ lỗ sĩ thật, chỉ biết 502 là một loại keo và 419 là...à mà thôi, nói chung 025 tôi tịt =]]]