Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/iuhcf
pur
một năm trước
Nghĩ sao?
Nếu cho bạn được sở hữu một siêu năng lực và chỉ có duy nhất một cơ hội đc dùng nó, thì bạn ước siêu năng lực đó sẽ là gì và dùng để làm gì!?