Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nghỉ ngơi đi các em, đừng so đáp án làm gì cả. Tập trung cho
Hình mô tả cho bài confession
Nghỉ ngơi đi các em, đừng so đáp án làm gì cả. Tập trung <a href="https://confession.vn/12363-lam-the-nao-khi-biet-minh-bi-vo-sinh-xin-chao-ad-va-xin-chao-moi-nguoi-minh-la-nam-nam-nay-23/" title="cho ngày" alt="cho ngày">cho ngày</a> mai thi tốt đã. Thi xong là xong, nhìn lại đề cũng không giải <a href="https://confession.vn/o-the-a/" title="quyết được" alt="quyết được">quyết được</a> gì cả. Giữ vững tâm lý , đã khó thì khó chung <a href="https://confession.vn/14422-chia-tay-vi-nguoi-yeu-vo-duyen-_-minh-khong-hoc-neu-ny-minh-thi/" title="nên" alt="nên">nên</a> đừng lo. Bình tĩnh , tự tin và quyết thắng <3 #Bún