Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gtvttphcmgtsconfession
admin
4 năm trước
Nghỉ lễ đến nơi rồi, học hành gì nữa ??? Mấy bạn lên lịch đi
Hình mô tả cho bài confession
Nghỉ lễ đến nơi <a href="https://confession.vn/133-noi-nhuc-khi-khong-the-lam-gi-ke-thu-3-em-va-anh-ay-yeu-nhau-hon-1/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a>, học hành gì nữa ??? Mấy <a href="https://confession.vn/10050-cho-en-thoi-iem-bay-giotoia-at-uoc-nhung-muc-tieu-ma-tuoi-tre-mong-muon-tien-bac-ia-vi-su-kinh/" title="bạn lên" alt="bạn lên">bạn lên</a> lịch đi chơi chưa ? #bướm