Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nghĩ đi nghĩ lại ko biết sức mạnh nào giúp mình đỗ đc đại học
Hình mô tả cho bài confession
Nghĩ đi <a href="https://confession.vn/9892-lay-ban-than-lam-chong-t-va-m-eu-la-k52-neu-choi-voi-nhau-tu-luc-len-ai-hoc-vi-2-ua-cung-que-ro/" title="nghĩ lại" alt="nghĩ lại">nghĩ lại</a> ko biết sức mạnh <a href="https://confession.vn/11402-cang-quen-nha-nguoi-yeu-cang-rot-iem-kinh-khung-cac-ban-co-ai-trong-hoan-canh-nhu-minh-ko-minh/" title="nào" alt="nào">nào</a> giúp mình đỗ đc đại <a href="https://confession.vn/13331-y-kien-moi-nguoi-nhu-nao-a-em-ko-hoc-neu-ma-chi-la-co-may-anh-ne/" title="học" alt="học">học</a> -_-