Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
...nghĩ cũng buồn
Hình mô tả cho bài confession
...nghĩ <a href="https://confession.vn/12480-co-anh-chi-nao-cam-thay-nguoi-yeu-tang-minh-qua-rat-liu-tiu-ko-nguoi-yeu-em-la-cuu-sinh-vien-n/" title="cũng buồn" alt="cũng buồn">cũng buồn</a>