Bình luận

Rất nhớ... Một thời còn ngồi sân cỏ... Mấy chú bv Kiếm cây tre cột ăn ten lên để được xem.... Đâu có sung sướng như bây giờ nhỉ..
Thanh Thảo, Tố Huyên Nguyễn Dậy mà không biết.. chui xuốbg pòng tự học xem một mk.. muốn hét cũng hét ko đc...kkk