Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nghe nói tốc độ rep inbox phụ thuộc vào độ quan trọng của 2 người
Hình mô tả cho bài confession
Nghe <a href="https://confession.vn/13531-khi-nguoi-yeu-co-2-con-nguoi-trong-1-con-nguoi-chao-cac-ban-minh/" title="nói" alt="nói">nói</a> tốc độ rep inbox phụ thuộc <a href="https://confession.vn/e-sap-mat/" title="vào độ" alt="vào độ">vào độ</a> quan trọng của <a href="https://confession.vn/10866-ba-co-chua-ngoa-va-ban-gai-oc-mom-cuoc-chien-ko-can-suc-cua-2-nguoi-phu-nu-truoc-khi-bat-au-ca/" title="2 người" alt="2 người">2 người</a> với nhau :3