Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nghe nói mai Bách khoa nổ điểm. Tim các bé đã loạn nhịp chưa?? :>
Hình mô tả cho bài confession
Nghe <a href="https://confession.vn/iem-xuat-phat-cua-tinh-yeu-la-khi-ta-tim-ung-nguoi-va-ung-thoi-iem-e-b/" title="nói" alt="nói">nói</a> mai Bách khoa nổ điểm. Tim các bé đã loạn nhịp <a href="https://confession.vn/10707-gio-chang-hieu-nhu-nao-cho-ung-nua-ra-truong-uoc-hon-1-nam-la-k53-24-tuoi-roi-chu-co-it-gi-au/" title="chưa" alt="chưa">chưa</a>? :> #Tom<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1980756958643143/?type=3 ]</div>