Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nghe nói bảng điểm chấm lại của 1 số thí sinh Hà Giang :) Thôi
Hình mô tả cho bài confession
Nghe <a href="https://confession.vn/12301-mat-giay-oi-tu-tu-_-troi-oi-em-chua-thay-thang-nao-ham-nhu-thang-ban-cung-phong-em-em-k58-moi/" title="nói bảng" alt="nói bảng">nói bảng</a> điểm chấm <a href="https://confession.vn/13408-co-ny-nho-bong-a-cho-en-bay-gio-toi-van-khong-tin-ieu-gi-ang-say/" title="lại" alt="lại">lại</a> của 1 số thí sinh Hà Giang :) Thôi thì đòi lại đc chút công bằng :) ______________________ Nguồn: Thời thanh xuân sẽ <a href="https://confession.vn/kho-chiu-qua-i-ma/" title="qua của" alt="qua của">qua của</a> chúng ta