Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nghe nói 19h tối ngày này năm ngoái các bạn 99 biết điểm xét tuyển
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/14053-dinh-thinh-oc-thi-phai-lam-sao-chao-moi-nguoi-minh-la-girl-k53-t/" title="Nghe nói" alt="Nghe nói">Nghe nói</a> 19h tối ngày này năm ngoái các bạn 99 biết điểm xét tuyển vào Bách khoa. Cuối cùng ăn một cú lừa đẳng cấp level <a href="https://confession.vn/13952-nguoi-muon-ben-em-a-khong-e-em-oi-chung-ta-hai-con-nguoi-cach-xa/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> trường đến <a href="https://confession.vn/11577-tan-gai-chi-mot-ngay-chao-cac-ban-minh-khoa-53-sn93-nguoi-yeu-minh-k54-chuyen-la-minh-va-nguoi/" title="hơn" alt="hơn">hơn</a> 20h mới có điểm. Tròn một năm rồi, giờ cảm xúc của k62 như nào?? #Tom<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.412341072151414.106200.407874895931365/1971273929591446/?type=3 ]</div>