Bình luận

Minh Ngô nhớ hôm em bảo có đôi mà vô nhà hàng mình ăn k. Là đôi áo vàng ý. E về tìm mãi chả thấy giờ lại thâdy?