Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ngày xưa cấp 2 cấp 3 đi học về rửa chân tay tắm giặt xog
Hình mô tả cho bài confession
Ngày xưa cấp 2 cấp 3 đi học về rửa chân tay tắm giặt xog là nghe <a href="https://confession.vn/138-oi-troi-at-thanh-than-oi-tao-nuoi-mot-em-cho-husky-long-trang-xam/" title="thấy lời" alt="thấy lời">thấy lời</a> gọi từ mẹ :'' Cu xuông ăn cơm đi mak học, tí nghỉ cho sớm'' Bjo đi học xa nhà chỉ mong được những ngày nghỉ dài để có thể về bên gia đình ??? muốn cùng được ăn cơm <a href="https://confession.vn/gui-cac-cau/" title="cùng" alt="cùng">cùng</a> ba mẹ Trung <a href="https://confession.vn/13314-hay-yeu-thuong-nhung-nguoi-phu-nu-ben-canh-ban-minh-nguoi-vua-tr/" title="thu năm" alt="thu năm">thu năm</a> nay có ai về quê không !!!!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️??