Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ngày đó chị sống chết vào đây 1 phần cũng vì sai lầm này
Hình mô tả cho bài confession
Ngày <a href="https://confession.vn/9640-neu-hom-nay-la-ngay-cuoi-cung-ta-gap-nhau-thi-ngay-giay-phut-nay-anh-co-con-yeu-em-toi-yeu-anh/" title="đó chị" alt="đó chị">đó chị</a> sống chết <a href="https://confession.vn/14458-nhu-nay-la-ung-hay-sai-ca-cac-bac-cach-ay-1-thang-em-voi-ny-em-a/" title="vào" alt="vào">vào</a> đây 1 phần <a href="https://confession.vn/13927-khong-tan-noi-gai-vi-chi-1m73-ban-ay-minh-quen-do-hay-oc-may-pag/" title="cũng vì" alt="cũng vì">cũng vì</a> sai lầm này<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1983244255061080/?type=3 ]</div>