Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
Sơn
một năm trước
ngày nào mẹ cũng chửi mình, mình sắp trầm cảm r
bị mẹ chửi là suc vật