Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ngày mà viên đá kia bị gỡ xuống Cũng là ngày mà trường đi theo
Hình mô tả cho bài confession
Ngày mà viên đá kia bị gỡ xuống Cũng <a href="https://confession.vn/15731-nguoi-yeu-bat-quy-goi-xuong-xin-loi-thi-phai/" title="là ngày" alt="là ngày">là ngày</a> mà trường đi theo <a href="https://confession.vn/12277-yeu-mot-anh-chang-mama-boy-minh-la-sinh-vien-nam-cuoi-ai-hoc-anh-quen-1-anh-cuu-neu-hien-ang-l/" title="con đường" alt="con đường">con đường</a> Hoàng gia ??‍? Học phí nâng từ <a href="https://confession.vn/cu-hac-hac-kieu-gi-ay-_/" title="tạ lên" alt="tạ lên">tạ lên</a> tấn thóc/ một tín chỉ #Ngọt_ngao_ngán