Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ngay lúc này, tại C1 Xin chúc mừng các tân kỹ sư, tân cử nhân
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12132-19h-toi-toi-i-lam-ve-muon-tat-vao-mot-quan-an-gan-cho-tro-cu-roi-ra-via-he-truoc-cong-cho-uong/" title="Ngay lúc" alt="Ngay lúc">Ngay lúc</a> này, tại C1 Xin chúc mừng các tân kỹ sư, tân cử nhân ❤️?? #Franky