Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ngày đầu tiên đi học.:v Ae vào được chỗ ngồi chứ?? #Reeu
Hình mô tả cho bài confession
Ngày <a href="https://confession.vn/10298-than-nhau-vi-1-quaram-va-gio-a-thanh-vo-chong-anh-voi-vo-anh-lay-nhau-cung-lau-roi-tu-hoi-moi/" title="đầu tiên" alt="đầu tiên">đầu tiên</a> đi <a href="https://confession.vn/15510-co-con-xung-e-quay-lai-voi-nyc-em-sv-nam-2-b/" title="" alt=""></a> học.:v: Ae <a href="https://confession.vn/10157-me-noi-trong-cuoc-oi-se-co-2-nguoi-1-nguoi-lam-con-cuoi-va-1-nguoi-lam-con-khoc-nguoi-lam-con/" title="vào" alt="vào">vào</a> được chỗ ngồi chứ?? #Reeu