Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
[NEW] CHỈ SVBK MỚI CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP WIFI HUST Sắp tới, wifi HUST của
Hình mô tả cho bài confession
[NEW] CHỈ SVBK <a href="https://confession.vn/10901-moi-tinh-5-nam-du-i-qua-nhung-ngay-thang-tuoi-tre-cung-chang-the-thang-noi-cam-do-cuoc-oi-anh/" title="MỚI CÓ" alt="MỚI CÓ">MỚI CÓ</a> THỂ ĐĂNG NHẬP WIFI HUST Sắp tới, wifi HUST của nhà trường sẽ không thể truy cập thoải mái từ bất cứ thiết bị nào. Để truy cập được wifi hust, bạn thực hiện các bước sau: B1: Kết nối WIFI HUST, mở trình duyệt bất kỳ, trình duyệt sẽ tự động đưa bạn đến trang bknet.hust.edu.vn/login B2: Điền các thông <a href="https://confession.vn/13562-ua-chu-chac-sau-nay-khong-dam-lay-may-ong-trong-co-ve-tri-thuc-l/" title="số vào" alt="số vào">số vào</a> ô username và password như hướng dẫn trong hình B3: Tận hưởng sóng WIFI HUST cực mạnh ? Chúc các bạn thành công ? *** Cách lấy mật khẩu và truy cập email 365 do <a href="https://confession.vn/goc-ban-thanco-the-mot-ngay-chung-minh-se-lai-yeu-nhung-khong-phai-yeu-nhau-ma-la-yeu-mot-nguoi-khac/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> trường cấp: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/