Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
nếu thế thì sao, cảm thấy thế nào, nói gì nhể ??? ???
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13781-canh-nhau-ca-thanh-xuan-nhung-chang-the-canh-nhau-mot-oi-hom-nay/" title="nếu thế" alt="nếu thế">nếu thế</a> thì sao, <a href="https://confession.vn/14054-nen-yeu-1-nguoi-vo-tam-chao-ca-nha-e-la-san-k62-nhung-co-any-la/" title="cảm thấy" alt="cảm thấy">cảm thấy</a> thế nào, nói gì nhể ??? ???