Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nếu phải lựa chọn giữa một kì được học bổng và có gấu thì bạn
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12461-co-the-tin-vao-tinh-yeu-set-anh-khong-minh-la-k54-a-ra-truong-i-lam-uoc-2-nam-cfs-nay-minh-a-a/" title="Nếu phải" alt="Nếu phải">Nếu phải</a> lựa chọn <a href="https://confession.vn/truoc-35-tuoi-ban-con-ngheo-la-do-ban-sau-35-tuoi-ban-con-ngheo-la-do/" title="giữa một" alt="giữa một">giữa một</a> kì được <a href="https://confession.vn/14397-chung-so-nguoi-yeu-em-la-nu-nguoi-yeu-em-la-nam-a-thay-cac-ban-h/" title="học bổng" alt="học bổng">học bổng</a> và có gấu thì bạn muốn gấu cao bao nhiêu ?