Bình luận

Huong Nguyen m có xếp hàng không ? Trông như hồi năm nhất anh em nhịn vệ sinh đứng xếp hàng từ 12h mà 6h tối ms dk vào sân vận động ấy
Đến sớm không phát, chờ đông để chụp ảnh, với cái cap giật tít:" dù phải chờ đợi mỏi mòn nhưng sv bk vẫn đứng chờ lấy vé"...
Ôi đông thế. ??????. Chả bù trường t. ???. Tập trung một loạt ở giảng đường lớn tầm vài trăm người. Hết.
Trường hoàn toàn có thể mở thêm chỗ để phát vé. Nhưng không, vì nó free nên del có chuyện cho các bạn lấy vé dễ thế đâu!!!
chúng m cứ xếp hàng lấy vé đi hihi. hôm ấy tao sẽ make up mặc váy lồng lộn đến quyến rũ anh gác cổng xin vào :3 ................đấy, cũng ngang cái công xếp hàng đấy =)))
Đức Vinh Nguyễn Đại Nguyễn Đức Việt Ngọc Lê Nguyễn Ngọc Thái tình hình như này liệu còn cơ hội ham hố à các chú :)))