Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Này thì điểm danh hộ :) Thầy gắt quá...Có chạy lên zời :) #BáchKhoaĐàNẵng
Hình mô tả cho bài confession
Này <a href="https://confession.vn/chan-ly-topcomments/" title="thì điểm" alt="thì điểm">thì điểm</a> danh hộ :) Thầy gắt quá...Có <a href="https://confession.vn/11074-em-la-nu-k55-cua-truong-e-hien-ang-quen-mot-anh-a-co-cong-viec-on-inh-chung-em-quen-nhau-cung/" title="chạy lên" alt="chạy lên">chạy lên</a> zời :) #BáchKhoaĐàNẵng<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/1917407135231381/ ]</div>