Bình luận

Người lạ ơi, xin giúp tui học bài đi, học được 1 xíu là quên sạch bách. Người lạ ơi,phải thi 7 môn lận sao, làm sao học nổi, bài dài như thế ???