Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
"Nàng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Vì khắp gầm trời này
Hình mô tả cho bài confession
"Nàng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Vì khắp gầm trời này chỉ có <a href="https://confession.vn/12538-chao-cac-ban-minh-la-neu-er-k55-ay-la-lan-au-tien-minh-viet-confession-minh-rat-mong-cac-ban-s/" title="một" alt="một">một</a> Khúc Tiểu Đàn nàng là chuyên gia nói nhăng cuội, nói dối thôi. Là Khúc Tiểu Đàn mà bản vương <a href="https://confession.vn/11231-bao-nhieu-lau-roi-hom-nay-toi-a-lai-khoc-vi-cau-cau-a-tung-la-ban-la-mot-nguoi-ac-biet-la-mot/" title="muốn" alt="muốn">muốn</a> dùng trọn đời trọn kiếp <a href="https://confession.vn/13306-to-so-lay-chong-qua-cac-cau-a-hom-qua-to-ve-choi-nha-nguoi-yeu-l/" title="để yêu" alt="để yêu">để yêu</a> thương và che chở. Ở bên bản vương cả đời được không?" Mặc Liên Thành - Song Thế Sủng Phi Des by Quang Minh