Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
năm sau nhìn lại xem mình đã sống qua 1 năm như nào :)
Hình mô tả cho bài confession
năm <a href="https://confession.vn/13347-co-bao-gio-cac-ban-bi-ban-gai-anh-en-nong-noi-nay-hom-nay-thang/" title="sau" alt="sau">sau</a> nhìn lại xem mình đã <a href="https://confession.vn/13392ban-nay-inbox-nha/" title="sống qua" alt="sống qua">sống qua</a> 1 năm <a href="https://confession.vn/12119-co-duyen-tinh-cam-tu-en-minh-moi-chuyen-cho-tro-uoc-gan-2-thang-qua-cho-thang-ban-thoi-no-hoc/" title="như nào" alt="như nào">như nào</a> :)