Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Năm nào cũng cảnh này Nhưng dù sao chúc mừng Real, họ xứng đáng tiếp
Hình mô tả cho bài confession
Năm <a href="https://confession.vn/con-hay-ko/" title="nào cũng" alt="nào cũng">nào cũng</a> cảnh <a href="https://confession.vn/35489-2/" title="này Nhưng" alt="này Nhưng">này Nhưng</a> dù <a href="https://confession.vn/11938-co-ai-choi-lay-nhu-bo-minh-en-cai-muc-nay-cung-chang-co-gi-to-tat-ca-minh-k56-nam-cuoi-minh-co/" title="sao chúc" alt="sao chúc">sao chúc</a> mừng Real, họ xứng đáng tiếp tục đứng trên đỉnh Châu Âu À đứng quên cả ơn Carry Us nhé