Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Năm ấy, tôi bất lực nhìn em rời đi. Nhưng số phận lại cho tôi
Hình mô tả cho bài confession
Năm ấy, tôi bất lực nhìn em rời đi. <a href="https://confession.vn/thay-lop-nguoi-ta-nua-bao-gio-moi-toi-lop-minh-a/" title="Nhưng số" alt="Nhưng số">Nhưng số</a> phận <a href="https://confession.vn/12473-i-xem-than-tuong-minh-hat-thi-khong-nen-i-voi-nguoi-yeu-ma-hay-i-voi-hoi-chi-em-cua-minh-ay-la/" title="lại" alt="lại">lại</a> cho tôi gặp em <a href="https://confession.vn/thuc-ra-triet-hoc-cung-thuong-thoi-ma-3-__________-conbanben/" title="một lần" alt="một lần">một lần</a> nữa. Liệu, mảnh ghép cuối cùng tôi còn thiếu, có phải là em...? Mảnh ghép của bạn đang ở: https://tsq.talktv.vn/ Tải game tại: https://tsq.onelink.me/COId/manhghep #truongsinhquyet #manhghepthanhxuan #tsq #VNG #tbrmedia<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/1995554220494460/ ]</div>