Bình luận

Cứ cố hết sức đi bạn. Biết đâu bạn may mắn thì sao. Đâu ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra. Học tiếng anh cũng tốt nữa. Đó là nhu cầu chung của xã hội chứ không riêng gì ngành mình. Chúc bạn may mắn nhé.