Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
năm 5 chứ không phải năm cuối.=.= #REEU
Hình mô tả cho bài confession
năm 5 chứ không <a href="https://confession.vn/a-bao-gio-c-nguoi-khac-do-cho-nin-chua-whysoserious/" title="phải năm" alt="phải năm">phải năm</a> cuối.=.= #REEU<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/videos/535543043539985/ ]</div>