Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Muốn ăn ốc nhưng ngại đổ vỏ :)
Hình mô tả cho bài confession
Muốn ăn ốc <a href="https://confession.vn/10669-nguoi-yeu-cuong-a-bong-ma-lai-cuong-ung-oi-minh-ghet-chuyen-la-nhu-the-nay-em-la-trai-k53-truo/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> ngại đổ vỏ :)