Bình luận

mình đang lo ngại việc việt nam gặp hàn quốc trận trung kết lắm đang sống bên này k biết cổ vũ cho ai. Ps: đang sống ở tầng 4 cùng đội bóng đá của trường. ???
Đcu đcu thề đọc cười tutl, sướng vãi ra, lần đầu tiên có cảm giác là công dân nước nhà người ta, muahahahaha??????
"Đội Việt Nam cũng ok đấy, nhưng mà trận sau xem cầu thỉ giỏi hơn hay trọng tài giỏi hơn nhé." ??? tao muốn khóc