Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Một kiến thức rất hay cho sinh viên chuyên nghành kinh tế và những người
Hình mô tả cho bài confession
Một kiến <a href="https://confession.vn/11207-26-tuoi-va-ang-e-minh-ra-truong-a-uoc-4-nam-roi-hom-nay-minh-that-su-rat-buon-that-ra-cau-chuy/" title="thức rất" alt="thức rất">thức rất</a> hay cho sinh viên chuyên nghành kinh tế <a href="https://confession.vn/13840-gap-gap-lam-roi-minh-hoc-xay-dung-83-can-5-ban-nu-en-hoc-lop-min/" title="và những" alt="và những">và những</a> người quan tâm khởi nghiệp, doanh nghiệp cần cập nhật! http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Tu-vu-AVG-ban-ve-dinh-gia-thuong-hieu-post184644.gd