Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
Một cơn giông ngang qua, để lại..... :3 :3 (Facebook nhắc lại ngày này năm
Hình mô tả cho bài confession
Một cơn giông ngang <a href="https://confession.vn/11446-hom-truoc-co-oc-uoc-bai-viet-ve-chuyen-1-chi-bi-viem-gan-b-en-luc-gan-sinh-em-be-thi-gia-inh-c/" title="qua" alt="qua">qua</a>, để lại..... :3 :3 (Facebook nhắc <a href="https://confession.vn/11683-nguoi-ta-thi-vi-ban-than-mat-nguoi-yeu-con-minh-thi-vi-nguoi-yeu-cu-mat-ban-than-chao-cac-ban/" title="lại" alt="lại">lại</a> ngày <a href="https://confession.vn/a-ai-thu-chua/" title="này năm" alt="này năm">này năm</a> xưa của một mem gửi ad :3) #Gấu