Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Mọi thứ sinh động hơn nhiều trong mắt dân kĩ thuật
Hình mô tả cho bài confession
Mọi thứ sinh động <a href="https://confession.vn/thi-cu-lam-nhu-sinh-vien-ai-cung-co-tien-i-vay/" title="hơn nhiều" alt="hơn nhiều">hơn nhiều</a> trong mắt dân kĩ thuật