Bình luận

Thật sự là không hay nếu chúng ta chỉ nhìn ngoại hình mà nghĩ rằng bạn ấy hát hay thì thật không hay cho những người không có ngoại hình mà không phải là người hát không hay :v Nhưng mà với khuôn mặt như vậy mà người nào đó nghĩ bạn ấy hát không hay thì người đó đi karaoke chắc không hay quan tâm người khác hát hay hay là không hay mà chỉ cố gắng hay hát để mình không phải là người hát không hay và khiến người khác khen mình hát hay :v người mà nhận định bạn ấy không phải là người hát không hay hay thì phải hay lắm mới dám nhận ra bạn ấy hát hay với khuôn mặt có vẻ hay hát và hát không thể không hay của bạn ấy :v Mình không hay nói không được hay cho lắm :3