Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
5 năm trước
Mọi người đi ra ngoài nhớ cẩn thận nha. ------- #Nắng
Hình mô tả cho bài confession
Mọi <a href="https://confession.vn/14097-co-ai-chia-tay-vi-ngheo-chua-cham-dut-moi-tinh-8-nam-thuc-ra-a-c/" title="người đi" alt="người đi">người đi</a> ra ngoài nhớ cẩn thận nha. ------- #Nắng