Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Mỗi lần nó cười cả thế giới đều phải lép vế :)
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12119-co-duyen-tinh-cam-tu-en-minh-moi-chuyen-cho-tro-uoc-gan-2-thang-qua-cho-thang-ban-thoi-no-hoc/" title="Mỗi lần" alt="Mỗi lần">Mỗi lần</a> nó cười <a href="https://confession.vn/13504-trai-eu-cung-tung-la-trai-tot-chi-la-nu-k54-nguoi-yeu-cu-chi-cun/" title="cả thế" alt="cả thế">cả thế</a> giới đều <a href="https://confession.vn/12471-hom-nay-ha-noi-chuyen-mua-lanh-qua-muon-viet-cai-gi-len-ay-qua-vao-khoang-thoi-gian-nay-anh-da/" title="phải lép" alt="phải lép">phải lép</a> vế :)