Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Mỗi lần bị cái này là auto húp cháo :( Ai ai cũng từng dính
Hình mô tả cho bài confession
Mỗi <a href="https://confession.vn/11506-mo-bai-dao-nay-nhieu-chuyen-ve-ra-mat-qua-nen-minh-cung-muon-ke-chuyen-minh-_-than-bai-minh-k5/" title="lần" alt="lần">lần</a> bị cái <a href="https://confession.vn/loi-cha-day-con-trai-cach-lay-vo-1-khi-chon-vo-con-ung-at-bao-nhieu-tieu-chuan-nay-kia-cung-ung-nhin/" title="này là" alt="này là">này là</a> auto húp cháo :( Ai ai <a href="https://confession.vn/13504-trai-eu-cung-tung-la-trai-tot-chi-la-nu-k54-nguoi-yeu-cu-chi-cun/" title="cũng từng" alt="cũng từng">cũng từng</a> dính cái này ít nhất 1 lần #deptrai