Bình luận

Cao Thống Qc, Sầm Thị Lan Anh, Sầm Linh Chi "250" "Rồi một ngày tim em không còn đập vì anh nữa, không vì anh mà đau buồn phiền muộn nữa, em sẽ sống vì bản thân mình sống cho những ngày không anh"